Rudolf Steiner om biodynamik – ett referat

Rudolf

Rudolf Steiner ombads att sommaren 1924 föreläsa om jordbruk på slottet Keyserlingk. Rudolfs åtta föreläsningar kommer sedan att ligga till grund för den biodynamiska rörelsen. Rudolfs erfarenhet av jordbruk var…noll. Trots det kommer Rudlofs åtta föreläsningar kommer sedan att ligga till grund för den biodynamiska rörelsen.

Många följer biodynamikens principer och ännu fler köper gärna produkter från exempelvis Saltå Kvarn. Men vad sa egentligen Rudolf?

Att jag är minst sagt kritisk till biodynamiken är ingen hemlighet. Jag har läst mycket i ämnet men aldrig själva grundtexten. Under ungefär en vecka tog mig därför an att läsa dem samtidigt som jag twittrade om vad jag hittade samt mina synpunkter under hashtaggen #rudolfomBD (du hittar dem som tweetdoc här samt fortsättningen här). Referatet blev ganska populärt, speciellt i ljuset av röda hund-utbrottet i Järna, och jag fick flera förfrågningar om jag inte kunde göra en bloggpost av de korta tweetarna.

Sagt och gjort. Här föreligger nu en lätt redigerad version av twitterreferatet. Även om texten är tendentiös så återger jag vad som faktiskt uttrycks i originaltexten. Texten bitvis hackig, osammanhängande och lite märklig ur språklig synvinkel. Betänk att den är baserad på hundratals  meddelanden om max 140 tecken som skrivits i stunden då jag läste texten. Men det kan vara väl värt att ta sig igenom den då man får en intressant inblick i en annorlunda verklighetsuppfattning.

OBS: Om du är särskilt intresserad av de där kohornen med gödsel som grävs ned så kan du scrolla ner till föreläsning nummer 4. Fast då missar du en del ännu värre tokigheter.

Föreläsning nr 1

Rudolf börjar med att tacka för att få hålla föreläsningarna hos baron Keyserlingk i polska Kobierzyce där ”andarna och själarna skapar rätt atmosfär”

Steiner inleder starkt med att slå fast att ”man kan inte teoretisera om jordbruk” . Sedan fortsätter han att göra just det.  Han konstaterar sedan att kosmos påverkar rödbetan och att människan kunde känna hunger innan vetenskapengjorde entré. Han påpekar att bondepraktikan är full av visdom och att människor med ”rena instinkter” kan bortse från vidskepelse. Se där. Men som antroposof vill han lämna det ”jordliga” och dessa instinkter och söka det spirituella och kosmos.

Baserat på en historia om två professorskors tvättvatten konstaterar Rudolf att även om vetenskapen har rätt så vill vi inte alltid tro på den.  Det han själv sedan säger om jordbruk kommer att baseras på ”antroposofisk vetenskap”.

Nu berättar han att människan och till viss del även djuren börjar frigöra sig från yttre Universum. Som bevis för detta anför han menstruationscykeln som imiterar månfaserna utan att de sammanfaller med dem. Ok? Det finns tydligen många fler men inte lika tydliga ”bevis” för denna tes men Rudolf tycker inte att de är viktiga att redovisa. Det får man förstå.

Solfläckarna styr vårt sociala liv men det förstår vi inte eftersom de periodiskt inte sammanfaller på grund av vår frigörelse från yttre Universum. Växterna styrs däremot helt av kosmos medan vi enbart påverkas i vår inre rytm. Som menstruationscykeln. Som som ju inte inte är i synk med Kosmos. Capice?

Nu blir det spännande för nu ska Rudolf förklara hur planeterna styr oss. Eller inte. Fast först går han igenom hur viktigt kisel och kalk är för oss och särskilt för den antroposofiska medicinen.  Alla onormala yttringar av våra sinnen, även de inre, kan nämligen på underliga vis kopplas till kisel. Jodå. I en värld med hälften så mycket kisel skulle exempelvis växterna få pyramidform eller se ut som kaktusar. Säger Rudolf. Med mindre kalk däremot så skulle växterna bli tunna och slingriga men få stora blommor.  Genom kisel styrs livet, inte av jordiska krafter, men av de ”fjärran” planeterna Mars, Jupiter och Saturnus. Genom kalk däremot så strömmar kraften från de närmre himlakropparna månen, Merkurius och Venus.

Steiner berättar sedan att alla växter har förmågan till reproduktion samt ingår i näringskedjan. Se där. Åhörarna häpnar. Växternas ätlighet styrs av de fjärran planeterna medan reproduktionen styrs av Månen, Merkurius och Venus.

Mellan den matnyttiga information jag refererar finns förstås en massa osammanhängande fluff som jag besparar er.

Nu tror Rudolf att vi kanske tycker att detta han berättar är självklarheter. Men, säger han, med denna information borde vi kunna styra kosmos krafter.  Fysiker ser exempelvis bara vatten som ett abstrakt (!) ämne av syre och väte men bortser från dess förmåga att kanalisera månens kraft.  Rudolf tänker att månens inverkan på vatten är så stor att om vi synkar såning, regn och månens faser kan vi maximera skördeutfallet.

Under Saturnus 30-åriga omloppsbanna kan dess energi stråla uppifrån eller GENOM jorden…men bara om luften är varm. Så här enligt Rudolfs teckning:

Saturnus och Jupiter med sina långa omloppsbanor är beroende av värme och kyla och påverkar, förstås, bara perenna växter.  Ska du exempelvis plantera ek ska du göra det i en Mars-period men en julgransodling när Saturnus är i stigande. Bra att veta. Planterar vi träd omedvetna om kosmos så ger veden inte samma hälsosamma värme när den brinner som om vi planterat intelligent.

Som avslutning på den första föreläsningen sörjer Rudolf att potatisar inte smakade som när han var liten.Potatisen som Steiner säger påverkar ”nedre huvudet” där det kritiska tänkandet sitter, tänk på det LCHFare. Som bevis för detta anför han att vi inte hade journalister innan potatisen kom till Europa. Nej, jag hittar inte på.

Bara så att ni är med på noterna: Detta det som återges är vad biodynamikens fader Rudolf Steiner stod och fabulerarade om i ett slott i Polen 1924.  ”Fabulerade” är kanske fel ord. Rudolf kallade det för ”andliga observationer”. Joråseruatt.

Föreläsning nr 2

Föreläsningen inleds med att Rudolf säger att det han hittat på måste omsättas i praktiken för att riktigt förstås.

Agrikulturen är ett med Kosmos men ett jordbruk ska vi se som en sluten enhet. Okej?  En farm ska kunna producera allt den behöver och inte ta in något utifrån. Utom den kosmiska energin då förstås. Vill man göra saker rätt och naturligt ska man inte hämta kodynga hos grannen. Är inte grannens kossa en del av Kosmos?  Kosmos är kanske inte granne med grannen?

Jorden består inte enbart av mineraler och humus, den har även ett ”astralt element” och dess inre liv varierar med årstiderna. Jordytan är som kroppens diafragma. Säger Steiner, men tillägger för säkerhets skull att de inte är exakt samma sak. Om jorden liknas vid en kropp så är huvudet under diafragman och vi lever så att säga i magen. Aha. Agrikulturen står på huvudet.

Nu är det inte så enkelt att kosmisk energi verkar direkt. Den strålar in i jorden, där den också lagras, och sedan tillbaka in i växter och djur.  Kosmisk strålning som en slags återutsändning alltså. Kiselrika men näringsfattiga jordar samlar ”livs-eteriska” krafter från de mest avlägsna planeterna.  Fast vad tusan Steiner med ”sättet på vilket jorden levande växer in i sig själv och skapar sina egna kemiska processer” har jag ingen aning om.

Lera fungerar som transportör av energi från det underjordiska ”huvudet” till ”magen” ovan jord. Innehåller inte leran kisel?  Men Rudolf differentierar nu mellan lera (som ofta mest består av kisel) och kiselrika jordar.

Sen har vi en annan kraft – ”matsmältningen” – som sker i ”magen”, alltså i luften och som är markbunden (?) och dras nedåt. Uhumm?  Denna matsmältning är tydligen ett samspel mellan krafter och de homeopatiska substanser som är alstrade av luften och vattnet.  Där introducerades alltså homeopatin in i agrikulturen. Tydligen skapas alltså homeopatiska preparat spontant i naturen. Intressant.

Det finns två typer av värme. Den under jord är ”död” och den ovan är ”levande”.  När den ”levande” värmen av kalken dras ner under jord transformeras den till en annan typ av skör vitalitet.Luften under gjord är mer rik på kolsyra och anledningen är att luften genomströmmas av denna vitalitet när den dras ned.

En dag, säger Rudolf, kommer det att finnas riktig vetenskap kring detta som förklara skillnaderna i yttre och inre värme.  Som jag tolkar texten så menar Steiner alltså att att antroposofisk ”vetenskap” endast är jargong. Bevis på att antroposofi är pseudovetenskap direkt ”from the horses mouth”?

Notera i kalendern att mellan 15 januari och 15 februari kan jordens mineraler frigöra sig bäst och kristalliseras. Detta kommer snart vetenskapen att redovisa i detalj.  Det känns som vetenskapen får skärpa sig. 88 år senare och ännu inga framsteg på denna front. Vad kan det bero på?

Ju djupare mineralerna ligger desto större är deras önskan att kristalliseras. De passerar tydligen olika kristallstadier också. Om inte energierna transporteras upp vid rätt tid så bör lera tillsättas. Rudolf lovar återkomma med korrekta doser (vilket han inte gör).

Så här långt är det tydligt att Rudolf upprepar sig en del och är inte helt klar i sitt resonemang. Fast det kan vara jag som inte hänger med.

Jorden under ytan är en organism vars livskraft är starkast på vintern men dör på sätt och vis på sommaren. Låter tokigt på något vis.

Nu handlar det om frön. Frön är är enkla…fast komplicerade. Kaos, kosmiskt damm och i varje frö ser vi en avbild av universum. Jodå  Det är tack vare moderplantans samhörighet med kosmos som maskrosens frö inte ger upphov till berberis. Detta är Steiners ord, inte mina. Då varje organism skapas ur kosmos måste vi bevara denna kosmiska process tillräcklig länge för fröet att formas.  Ha koll på kosmosprocesserna. Vi vill ju verkligen inte ha berberisproducerande maskrosor. Hur tusan har naturen klarat sig?

Rosen styrs av Mars från vlken den får sin röda färg. Solrosen får sin gula färg från Jupiter. Min fråga: de gula rosorna då? Styrs de av Jupiter?

Potatis är inte en rotfrukt utan en tillbakahållen stamformation. Därför måste potatis odlas i sand. Säg det till skåningarna.

Frukternas smak kommer också från kosmos. Äpple smakar Jupiter och plommon Saturnus. Nu är det tyvärr så att mänskligheten inte är i stånd till fruktförädling då vi befinner oss i Kali Yuga. För att mänskligheten ska kunna gå vidare måste vi förstå hur ljuset fungerar i jordens inre. Sådeså.

Om du har rätt antal djur på gården så äter de rätt mängd och bajsar rätt mängd. Frågan är: vad är rätt antal. En biodynamisk gård måste alltså vara ett slutet kretslopp. Vilka sorters djur och hur många gården behöver kommer att utredas av vetenskapen med tiden. Rudolf hittar på så hoppas vi att vetenskapen fyller i luckorna.

Steiner förklarar att bara vi förstår Naturens inre väsen så löser sig allt av sig självså småningom. Fick han verkligen betalt för det här föredraget?

På tal om djuren så styr Venus, Merkurius och månen över deras svansar. Kom nu inte och säg att Rudolf bara hittar på. Lejon och hästar ser förresten olika ut för de solar på olika sätt. Det hade man ju inte trott.  Månljuset påverkar framförallt hur djurens röv och svans ser ut. Nej, det är inte JAG som röker på. Det här kan man konstatera om man går till vilket museum som helst och med öppet sinne studerar djurskelett. Och det gjorde tydligen Rudolf.

Den 2:a föreläsningen avslutas med att man ska köra ner ett djurs huvud i jorden så det står med ändan uppåt. Jag förstår inte.

Jag lovar att jag läst allt minst två gånger så att jag återger det rätt. Jag har gnuggat ögonen ibland också.

Är det några oklarhet kanske Rudolf Steiners teckning här reder ut det hela.

Föreläsning nr 3

Nu ska vi prata om kväve. Kväve är jätteviktigt för växterna…men också i Universum. Såklart. I naturens hushåll samarbetar kväve med sina fyra systrar väte, kol, syre och svavel. Kan ni tänka er att Syster Svavel är den viktigaste i proteinet då hon är mediet mellan det andliga Universumet och det fysiska. Ska vi dra det till sin spets så finns det ingen andlighet utan svavel.

Kemister vet tydligen inget om kol, väte, kväve och syre. Men nu ska Rudolf förklara. Först och främst så är kol ”De vises sten” men även den formbara byggsten allt levande består av. Fair enough. Om inte människan andats ut kol i kombination med syre hade vi blivit stela i kroppen. Gissar att Rudolf menar att vi hade dött. Det är i blodet (kol fuktat med svavel) som människans Ego lever. Universums Ego lever därmed i Universums Ande.

Föregående tweet handlade alltså om kolets roll inom jordbruket. Tror jag.

Att syre är viktigt det vet vi. Men i syret finns det eteriska om det inte drivits ut. För syre kan vara både levande och dött. Rudolfs påstående om att syre kan vara dött måste alla som åkt stadsbuss i Malmö hålla med om. Men vetenskapsmän har aldrig sett levande syre för det syre de studerar dras alltid ut jorden och är dött. Nu vet ni det.

(Rudolf Steiner dog som oskuld påstås det. Irrelevant information, men till skillnad från tesen ”dött syre” ett mer sannolikt påstående)

Den eteriska-syre-principen måste på något sätt få tillgång till den spirituella-kol-principen. Entré kväve! Kväve förmedlar in LIVET in i den form som skapats av kolet. Kväve är också bryggan till syret och det andliga svavlet. Det astrala är placerat mellan syret och kolet och med kvävet inpräglar sig då det astrala fysiskt. Jag tror att Rudolfs bild nedan är menad att förtydliga.

Jag börjar förstå varför jag hade så svårt med kemi på högstadiet.

Växter har bara en fysisk och eterisk kropp till skillnad från djuren som också har en astral kropp. Men för att blomma måste växterna beröras av det astrala. Tur vi har kvävet som bär fram det som ett lik (?) genom luften.

(Det måste vara fel på översättningen. Så här tokig var han väl ändå inte den gode Rudolf.)

Till skillnad från syret så blir kväve LEVANDE och KÄNSLIGT när det hamnar under jord. Detta faktum har inte de materialistiska knäppskallarna till vetenskapsmän förstått. Han skriver faktiskt så den gode Rudolf Steiner. Bara så att ni inte missar det storartat komiska: Rudolf Steiner kalla vetenskapsmännen för knäppskallar (madcaps).

Mannen som kallar andra för ”knäppskallar” berättar nu att kvävet kan känna om det regnar tillräckligt i ett specifikt område. Finns det tillräckligt medvatten känner kvävet sympati men däremot antipati om det finns för lite. Kväve känner även sympati även om plantan är anpassad för jorden. Kväve är inte omedvetet om kraften som kommer från stjärnorna och rör sig runt som svävande, växlande känslor. Peace out!

Tänk alla knäppskallar som inte förstår kvävets känslor. Det där med nedgrävda kohorn verkar helt plötsligt inte så tokigt. I sammanhanget.

När en organism dör så återbördas allt åter till Kosmos yttre sfärer och det är kvävet och svavlet som agerar budfirma här. Döden handlar om att det andliga blir fysiskt men känner sig obekvämt och vill förenas med kaoset i Kosmos fuktat av svavel. Nej vänta! Det är tydligen VÄTET som för löser upp och för ut allt levande och astralt ut i Kosmos igen. Nu blev det förvirrat. På riktigt. Kvävet eller vätet är det i alla fall. Eller båda.

För att vi inte ska tro att detta är någonting Rudolf hittat på så säger han att detta är vad som händer när vi mediterar. Notera att dessa föreläsningar hålls inför polska bönder 1924. De kunde säkert relatera till meditation. Meditation handlar om, förstår ni, om att komma i kontakt med kvävet som är ett medvetet ämne. Ni förstår att vad de enkla bönderna gör på vintrarna när de är sysslolösa (!) är att MEDITERA. Det har Steiner sett med egna ögon. Där kom förklaringen.

Men who stare at goats

Men who stare at goats

Önskar vi visste vad bönderna tänkte när de satt där

Som en påminnelse så är dessa föreläsningar rubricerade ”Agrikultur”.

Nu har vi lärt oss om de viktiga ämnena och kan förstå hur frön bildas (har han inte förklarat det redan?). Kol, syre, svavel och kväve kan bara bli oberoende om det förs ut i Kosmos kaos av vätet. Detta är viktigt för att kaoset i fröet måste interagera med kaoset i Universums yttersta cirklar. Först då kan det nya uppstå.

Rudolf Steiners storhet låg i att han uppfattade sådant som är dolt för vetenskapen. Som att grundämnen är bärare av Anden.

Till skillnad från syret så blir kväve LEVANDE och KÄNSLIGT när det hamnar under jord. Kalkstenen i jorden är beroende av kväveinandning.

I homeopatiska mängder finns av kisel alltid omkring oss. Det gäller väl alla ämen? Men kisel är fint för det kräver intet. Kalk är däremot glupskt och suger i sig allt och är aldrig tillfreds.

Kanske orättvist att referera Steiner från engelsk översättning. Han kanske är som Koranen, förstås bara på originalspråket.

Föreläsning nr 4

Rudolf har förklarat den antroposofiska vetenskapen bakom agrikulturen, men hånar vetenskapen för att den ständigt revideras utifrån nya rön. Det behöver inte Steiner göra. Han har nämligen Sanningen.

Om något verkligen är andligt och spirituellt så är det gödsel. Varför? Det drar han på lite grand. En sann showman!

Det viktigaste vi får i oss när vi äter är inte näring utan KRAFTERNA. Nej, stryk det. Det viktigaste vi får i oss och som materialiserar sig som till exempel naglar kommer genom inandning och huden. Detta är ju självklart eftersom det vi äter kommer ut som bajs.  Mottagning av ämnen sker i fint tillstånd genom sinnesorganen (även ögonen), passage genom organismen och utsöndring i vidaste bemärkelse

Det där förstod ni va? Vi upptar alltså ämnen genom våra sinnen. Hur man ”utsöndrar i vidare bemärkelse” vet jag inte. Fast de där ”utsöndringarna i vidare bemärkelse” är kanske kan relateras till det ”döda syret” på Malmös bussar?

Det vi äter behövs bara som energi. Detta är sanning – det enkla resultatet av andlig forskning. Säger Rudolf ordagrant och finner det ”hjärtskärande” att vetenskapen, som för övrigt är på väg in i en återvändsgrand, inte förstår detta. Vad vetenskapen inte inser är att inom jordbruket måste vi förstå ämnena, krafterna och det andliga. Vetenskapsmännen kanske skulle sätta sig i lotusställning, sluta ögonen, röka på och uppleva kaoset i Kosmos?

Jag tänker att Rudolf Steiner skulle bli blöt i byxan om han visste att vetenskapen hittade kvantfysiken i sin ”återvändsgränd”.

Nu blir det djupt: allt levande har en insida och…en utsida. Det finns krafter inom och utom allt levande som strävar inåt och utåt. Organismer ska avge så lite som möjligt av den energi som föder dofter. Organismer ska dofta och till och med STINKA inåt. Växter är nämligen skapade att inte avge men att absorbera dofter.

När ni ser en gödselspridare på åkern ska ni veta att bonden ”kommunicerar livgivning till jordriket”.

Nu så! Nu handlar det om komposten där vi finner döda växter och djurs eteriska och astrala lämningar. I komposten tar gärna det eteriska över på det astralas bekostnad. Detta åtgärdas genom kalkning.

Så jobbigt att vara biodynamiker och balansera astralt, eteriskt, energier och kosmiska krafter. Vättar och älvor kanske kan hjälpa till? Det där sista var lite onödigt dumt. Klart att Rudolf inte trodde på sådana övernaturliga väsen. *googlar* Jo, förresten det gjorde han.

Långt stycke med väldigt mycket ”penetrering”, ”astralt” och ”eteriskt”och ”kommunikation med det jordiska” och jag är ganska lost. Ärligt talat så sprider Rudolf en massa pretentiös rappakalja om andlighet och kosmos om något så naturligt som en kompost. Jag funderar på hur det kommer sig att biodynamikerna fick någon slags äganderätt över komposten. Den fanns ju i varje villaträdgård när jag var liten.

Har du funderat över varför kor har horn och andra varelser har antenner? Det är en viktig fråga säger Rudolf. Kornas horn är nämligen det som formar hela ko-skapelsen. Kon har horn för att kunna kanalisera astral-eteriska krafter in i sig själv och sin matsmältning. Jojomänsan. Tydligen strömmar det en del från klövarna också. Viktigt att veta för att förstå mul- och klövsjukan.

Djur som har kronor sprider istället sin energi utåt. Djur med kronor, som älgar och hjortar, är fyllda med en mild nervositet och snabbhet. Det ser man i deras ögon. Horn – inåt. Kronor – utåt.

Om du kunde du krypa in i en kos mage så skulle du kunna lukta dig till hur den astrala livskraften strömmar in genom hornen och klövarna. Hur Rudolf kom fram till detta vill jag inte veta. Hoppas han hittat på det som allt annat. Detta att vi kan lukta kraften från hornen i en kos mage styr våra rekommendationer angående gödsling i jordbruket. En gång till: Rudolf i komage luktar kosmisk kraft och ger gödslingsrekommendation.

Vad är gödsel? Föda som gått igenom en organism och blivit astral- och eterisktberikat bajs. Glorifierad dynga med andra ord. Steiner mångordigt om denna dynga så att han låter som en ovanligt långrandig Yoda. Väldigt mycket om krafter hit och dit.

Jävlar! Snart halvägs in i föreläsningarna och plötsligt händer det! Det ska tryckas in kobajs i kohorn. ÄNTLIGEN!

Gör så här: packa in bajs i ett kohorn och gräv ner i jord som inte är för lerig eller sandig mellan 45 och 75 centimeter djupt. Nu kanaliserar den döda kossans horn den astrala och kosmiska energin in i kobajset. YEAH! Detta sker under vinterhalvåret då jorden är som mest levande och all livsenergi lagras genom hornet in i det astrala bajset. Geggan från ett bajshorn blandas med en spann ljummet vatten och virvlas kraftigt medsols och sedan motsols i minst en timme.  Rudolf rekommenderar att hela hushållet och exempelvis sysslolösa medlemmar som söner och döttrar involveras i den glädjefyllda sysslan. Den från början ganska doftlösa smörjan börjar efterhand avge en arom att glädjas över. Å det enkla lantlivets fröjder. Innehållet i spannen sprejas sedan över ett fält av storleken 1200 kvadratmeter.

Det var väl kul? Nu tar du ett nytt horn och fyller det med mald kisel som du blandat med vatten till en tjock gröt. Gräv ner hornet med kiselblandningen och låt det absorbera sommarens livskrafter i jorden, gräv upp till hösten och spara till senare. Till våren tar du en ärtas storlek, eller mindre, av blandningen, löser upp i en spann vatten och virvlar intensivt medsols och motsols. Spreja den absolut försumbara mängden kohornskiseln över ägorna med omsorg och kärlek.

Känns det meningslöst så ska du veta att kohornsdyngan och och den magiska kiseln interagerar för att ge god skörd.

Det som just beskrivits är preparat 500 och 501 som är essentiella för den biodynamiska odlingen.

Många kohorn blir det.

Många kohorn blir det.

Föreläsning nr 5

Rudolf börjar med att konstatera att jorden självt är en växt och kommer med ett mycket gott råd: ”Vi måste motsätta oss eller bekämpa de saker som vilar på helt falska premisser”. Måste jag påpeka den stora och omedvetna humorn i citatet?

Rudolf säger till de församlade bönderna att han inte ska lära dem hur man preparerar gödsel eller kompost. God idé. Men han kan inte hålla sig. Eftersom produkter tas från gården utarmas jorden och LUFTEN så måste gödeln återställas och revitaliseras.

Här är ett rum. Vi hittar massor med flugor där. Eftersom det finns så många flugor, säger vi att rummet är smutsig. Men rummet är inte smutsig på grund av flugorna. Tvärtom, flugorna är där eftersom rummet är smutsigt. Inte heller bör vi städa rummet genom att tänka ut sätt att öka antalet flugor i tron att de ska äta upp smutsen snabbare. Nej, vi uppnår mycket mer genom att gå direkt på skiten. Jaha?

Enligt Rudolf ger naturen växterna rikligt med kiselsyra, bly, kvicksilver och arsenik via regn. Note to self: Skaffa paraply. Men av någon anledning är Moder Natur lite snålare när det gäller fosforsyra, pottaska och kalk. Kvicksilver, arsenik, kiselsyra – dessa ämnen suger växterna upp ur jorden efter att de har strålat in från kosmos. Aha. Steiner pratar alltså om kvicksilver, arsenik, bly och kiselsyra i homeopatiska doser. Det vill säga inget alls.

När Rudolf pratar gödsel så handlar det inte om näring utan om att distribuera LIVSKRAFTER. För att göra saken värre drar nu Steiner in Lily Kolisko och hennes ”briljanta studier av de minsta enheterna”. Koliskos ”briljanta upptäckter” röner inte förvånande stor uppskattning bland alkemister.

Steiner påminner om preparaten 500 och 501 av bajs och kisel som bereddes i kohorn för nu ska vi pyssla mer.

Vi ska ägna oss åt rölleka som enligt Rudolf är en särskilt mirakulös och vidunderlig växt. Röllekan innehåller det som ANDEN  fuktar sina fingrar med när den för kol, kväve etcetera till de rätta ställena Röllekan är Skapelsens förebild för hur svavel ska komma i sin rätta relation till övriga ämnen i plantan. Cool växt. I ingen annan växt har naturandarna funnit större perfektion i användandet av svavel. Röllekan är ju übercool. Den ställer också tillrätta alla problem som en svag astralkropp åsamkar djur och människor. Rätt införd vill säga. Genom sin blotta närvaro är röllekan en välsignelse. Det är något nästan ranelidskt över denna planta.

Gör så här: Ta två nävar röllekablommor, färska eller torkade, tryck in i urinblåsan från en hjort och sy igen. Häng upp på soligt ställe. På hösten tar du ner den röllekaspäckade urinblåsan och gräver ned den i grund jord och låter ligga kvar hela vintern.  Till våren efter ett år utsatt för elementen kommer du att finna att det hela antagit en märklig konsistens. Nähä!? Röllekamoset i urinblåsan kan du nu spara så länge du vill. Bra va?

Charmig urinblåsa

Charmig urinblåsa

För att revitalisera en dynghög stort som ett hus så räcker det att köra in två nävar med geggan så strålar livskraften ut. Två nävar urinblåsekomposterad rölleka strålar alltså liv i tonvis med dynga och kompost. Powerful stuff man! Just att säga att det livskraften strålar är viktigt enligt Rudolf. Då kan ju vetenskapsmän som tror på radium också förstå.

Gödslar vi med denna turbodynga suger jorden upp extra mycket bly och arsenik i homeopatiska mängder från kosmos.

Men varför ska vi sy in den kraftfullt strålande röllekan i en urinblåsa undrar Rudolf. Ja varför Rudolf? Berätta! Berätta! För att förstå varför vi måste beröva den stolta hjorten dess blåsa måste vi förstå hela processen kopplad till urinblåsan. Hjorten är nämligen inte så mycket kopplad till jorden som till det kosmiska runt vår miljö. Därför har den en krona. Smart va?

Det viktiga i röllekan bevaras nämligen kraftfullt i processen mellan njurarna och blåsan i djur och människor. Men processen är också beroende av själva blåsans karaktär och textur. I hjortens tunna blåsa hittar vi den rätta kraften. Urinblåsan är inte bara direkt kopplad via hjortens krona till krafterna i Universum utan en direkt avbild av Kosmos. Kolla själv nästa gång.

Med denna metod att bearbeta gödslet lämnar man inte naturens domäner säger Rudolf. Att han lämnar planeten och verkligheten är en annan femma.

Nå. När vi vill binda kalcium till dyngan så måste vi ta annan hjälp. Entré kamomill. För kamomill funkar det inte med urinblåsa. Nu måste vi ta till kotarmar. Vad i herrans namn har den fridsamma kossan gjort Rudolf för ont undrar jag.

Rudolf beskriver fyllandet av kotarmar med kamomill till korvar som en ”charmerande hantering”. Rosa begs to differ. De små korvarna begravs i humusrik jord under vintern där snön ligger länge men solen skiner med astralt kosmisk inverkan. ”Astralt kosmisk inverkan”. Menar Rudolf värme? En plats där snön ligger länge OCH solen skiner? Lycka till!

Gräv upp korvarna på våren, kör in dem i komposten så stabiliseras kvävet. Tyckte personligen röllekan var mycket coolare.

Rudolf håller med om att detta kan (!) låta helt galet. Men han jämför med idén att bygga järnväg genom alperna som ansågs galen. Jämförelsen haltar dock något. Om loket åker genom tunneln och när det på andra sidan berget hamnat i yttre Kosmos så vore det en rättvis liknelse.

Kamomill och till och med super-röllekan kan erättas med andra växter (oklart vilka) men med NÄSSLAN är det en annan femma. Nässlan är universalväxten som hanterar alla viktiga ämnen PLUS att den kör med JÄRNSTRÅLNING! Vet du inte vad JÄRNSTRÅLNING är så är det samma strålning vi människor har i blodet. Ju.

Djuren drar en lättnadens suck för nässlan grävs bara ner i jorden ett år i sällskap med torvmossa. Även utan hjälp av inälvor blir den vissna nässlan så potent att den gör gödslet både känsligt och…intelligent. Inte bara gödslet blir klokare utan även jorden som den kommer i kontakt med berikas med förnuft och intelligens. Ett mirakel!

Ni tror jag hittar på? Om det vore så väl ändå. Jag har praktiskt taget vadati Rudolf Steiners tankedynga.

Nu till växternas sjukdomar. De är som tur är enkla och kan behandlas med universalmedel. Det enklaste är att tillföra kalcium. Eken och dess bark är särskilt rik på kalcium. Men i Rudolfs universum räcker det inte att bara tillföra ekbark till komposten.

Gör så här: Samla in ekbark, hacka upp den och tryck in det i skallen från valfritt husdjur. Ko? Katt? Hund? Häst? Verkar inte spela roll. Försegla skallen med en benbit och gräv ner med torv där den utsätts för rinnande vatten och låt ligga under höst och vinter. Geggan som återstår i skallen tillförs komposten och fungerar profylaktiskt mot alla tänkbara sjuksdomar. Nobelpriset nära?

Men vi behöver även kisel för att bekämpa sjukdomar och här kommer MASKROSEN in. Maskrosen är himelens budbärare som levererar kiselsyra i homeopatiska mängder från kosmos till alla områden som behöver det.

Gör så här: för att ta vara på kraften trycker du in de gula blommorna i kossans tarmkäx (?) och gräver ner det. Stackars kossor. Ta upp på våren, tryck in i gödselstacken. Ja ni vet – ”same procedure”. Gegga till det så hämtar jorden grejerna från kosmos.

Måste säga att Rudolf har lite dålig fantasi. Upprepar sig ganska mycket: Gräv ner växt, tryck in i bajs, kosmos fixar resten.

Sist i 5:e föreläsningen rekommenderas extrakt av vänderot (valeriana) sådär lite grand i förbifarten. Fixar fosfornivåerna nämligen.

I den efterföljande frågestunden förklarar Rudolf detaljer som kan verka förvirrande. Exempelvis när pratar om hjortens urinblåsa så handlar det om bocken. Såklart. Hindens blåsa kan ju inte kanalisera kosmos. Fatta.

Rudolf förtydligar att man KAN använda hästtdynga i kohornen som grävs ned. Viktigt dock för den kosmiska kraften är att man att lindar hornen med tagel i så fall.

Någon påpekar att rådet att plantera  rölleka och maskros på ängarna kan vara vanskligt då växterna kan vara gifitga för för boskapet. Rudolf duckar för frågan då sådana petitesser inte dykt upp i hans klärvoajanta syner.

Konstigt att ingen under alla dessa föreläsningar frågade ”hur vet du detta”? En himla viktig fråga allt för sällan ställd.

Det som beskrivits i denna föreläsning är preparat 502-507.

Föreläsning nr 6

Hej och välkomna säger Rudolf. Idag ska vi prata om gräs å inte vilket gräs som helst utan om ooogräs. Givetvis ska vi diskutera lite om skadedjur och ohyra. Det här kan bli skoj.

Fast Rudolf börjar att rapa upp gammal skåpmat om kisel, kalk och planeternas inverkan innan han berättar vad som hände vinodlarna när de inte respekterade kosmos, utarmade jorden och lämnade gamla traditioner. Vinstockarna angreps nämligen av vinlusen som ödelade vingårdarna.  Så illa var detta avsteg, säger Rudolf, att till och med en vetenskaplig tidskrift i Wien på 1880-talet gick bet på att lösa problemet.  Steiner slår fast att det inte finns någon vetenskaplig kunskap att lösa problemet med vinlusen. Endast kosmos krafter hjälper.

Det är bara det att 1924 visste alla att vinlusen kommit från Nordamerika och problemet sedan länge avhjälpts genom ympning. Men inte Rudolf. Han luktade på blommorna och tittade mot stjärnorna för att hitta en antroposofisk lösning på lusen. Den fann han i hur Kosmos skapar cirkulära energier som bildar fruktkött. Men plötsligt handlar det inte alls om vinlusen utan om månens starka påverkan på medicinalväxter a.k.a. ogräs. Det kanske är på grund av denna tvärvändning som biodynamiker än idag använder sig av den vetenskapliga och föga biodynamiska metoden att ympa.

Solen reflekteras av Månen som berikar ljuset och slungar månkraften mot oss som den gjort sedan den separerades från jorden. När Månen var en del av Jorden så var allt mycket mer levande och fertilt. På avstånd lyckas Månen nu nätt å jämnt bringa liv. Ni förstår, säger Rudolf, att Jorden klarar av simpel celldelning men inte hela vägen till fortplantning utan Månens hjälp. Rudolf medger att det inte kan bevisas vetenskapligt men månen reflekterar inte bara solens strålar utan HELA KOSMOS!

Utan månen skulle det alltå inte bli några söta kattungar och bäbisar utan bara celler som delar sig till en otäck blob. Typ. Därför ska vi så när det är fullmåne för bästa effekt säger Rudolf. Men HEY! När vi sår initieras ju bara en celldelning? Mer logiskt vore ju om fröbildning eller fruktsättning sker vid fullmåne. Mitt fel…man ska förstås inte blanda in logik här.

Behandlas nu jorden så den inte blir mottaglig för månens livgivande kraft så hindras OGRÄSETS spridning. *pannan i djupa veck* Man samlar ogräsfrön, bränner dem och sprider den lilla nypan aska över åkrarna. Då koncentreras ju månkraften och blir motsatt.Alternativt rullar man in fröna med utvalda blad i ett papper, tänder på, lutar sig bakåt och skiter i ogräset.

Rudolf säger att antroposfiska vetenskapliga sanningar är sanna i sig själva och behöver därför inte bevisas. *djupt bloss*

Han är faktiskt lite besviken på att antroposofiska vetenskapsmän försökt hitta bevis. De skulle veta bättre tycker han. Steiner försöker nu illustrera den vetenskapliga metoden med en liknelse. Lyckas inte så bra. Är han bättre på att bekämpa möss tro?

Gör så här: för att skrämma bort fältmusen fångar du en eller flera små gynnare och SLITER SKINNET AV DEM! Bränn skinnen till aska. Det måste vara från unga möss (be om leg) och det ska ske när Venus står i Skorpionen. Självklart. Samla askan i en pepparströare och gå ut på fälten. Om det är lite aska och en stor areal gör ingenting. Det ökar bara den homeopatiska effekten. Nu vågar inte mössen komma. Förmodligen beror det på ryktet om en galen bonde som flår möss. Rudolf tror att de församlade bönderna ”kommer att finna njutning i denna metod” som kan tillämpas även på andra skadedjur.

Slit skinnet av den jäveln!

Slit skinnet av den jäveln!

Ska du bekämpa rundmask så bränner du hela insekten (pilligt att flå en mask) när Solen står i Oxens tecken och rusar sedan ut på åkern igen med kryddkaret.

Rudolf Steiner har nu på allvar dragit in i Zodiaken i jordbruket. ”Farming by Astrology” kanske? Nä ”Biodynamik” säljer bättre.

Vid bekämpning av skadedjur och ogräs måste man reversera Månens fortplantningsgivande kraft. Det gör man genom eld när solen står rätt i Zodiaken. Ogräsfrön, insekter och gnagare (flå mössen) kan brännas och askan spridas med pepparströare. Läs dock horoskopet först.

Solen uppträder som olika väsen när den vandrar genom Zodiaken. Att påstå annat är förlåtligt nonsens enligt Rudolf. Vatten skapar liv men eld förstör. Wow. Genom den månförstärkta elden kan ett frö ”sprida förstörelse vitt och brett”. Scary!

Vill åter påpeka att det inte är jag som hittar på. Det är Rudolf Steiners idéer om biodynamik nedkokta till tweets.

Rudolf konstaterar att växter inte drabbas av sjukdomar. Sjukdomar kräver ju en astralkropp och det har inte växter. Eller hur?

Jorden själv med sina solida mineraler måste göras levande av Månkraft och vatten som också är mineral fast inte i fast form. Månen kan göra att jorden blir för levande om den är för blöt. De är de röda prickarna på Rudolfs teckning.

Av för mycket vatten och månkraft mottar fröet ”döende liv”, flyttar till en annan nivå och blir jord för parasiter och svamp. Hur undviker vi detta frågar Rudolf? Vattna mindre kanske? Nej, berövar vattnet dess månkraftsförmedlande förmåga såklart. DOH!

Gör så här: Koka te på åkerfräken och spreja i homeopatiska doser över åkrarna så ska du se att månkraften ebbar ut lovar Steiner. Åkerfräkendekokten är ingen behandling eller medikament. Det är en omvänd process så därför behövs inga verksamma doser såklart.

Någon frågade hur man blir antroposof. Jag citerar Jack Nicholson: Ta en människa och befria henne från förnuft och tillräknelighet. Nä förlåt. Det var orättvist och dumt sagt. Fast lite roligt. Nicholsoncitatet syftade ursprungligen på kvinnor och inte på antroposofer. Passar bättre på de sistnämnda dock.

Sann vetenskap uppnår vi först när vi kontrollerar livskrafterna säger Dr Frankenst…Dr Steiener som avslutning på  6:e lektionen.

Under efterföljande frågestund säger Dr Steiner att han inte är så glad över närvarande stenograf. Han hade INTE gillat twitter.

Rudolf får frågan om den homeopatiska bekämpningen av skadejur riskerar att orsaka förödelse om den sprids i vidare kretsar. Dr Steiner lugnar församlingen. Det ska nog kunna kontrolleras och åtminstone inte gå så illa som i kulturen på Atlantis. *pew*

Fråga: Kan dessa behandlingar användas mot falsk mjöldagg? ”Jäpp” säger Rudolf. Varför använder då biodynamiker svavel istället kan man undra?

Fråga: Kan detta tillämpas på vinodling? ”Osäkert ”säger Dr Steiner då inte mycket prövats på detta ”ockulta sätt”. Ockult! Biodynamik är alltså ockult!

Sammanfattning så långt: Biodynamik är grundat på antroposofi, homeopati, astrologi och…ockultism! Allt enligt Dr Steiner.

Föreläsning nr 7

Då var det dags att lägga logiken åt sidan och ställa in våglängden på kosmos.  Rudolf varnar åhörarna att den 7:e föreläsningen kanske (!?) tar upp sånt som ligger bortom gängse uppfattningar. Foliehatt på!

Rudolf klandrar vetenskapen för att den inte beaktar sådant som bara kan uppfattas via klärvoajans. Livsenergi, månkraft å sånt. Vi måste lära oss se helheten och förstå naturen genom antroposofins makrokosmiska metod. Är det vad vi andra kallar ekologi kanske?

Bered er nu på att berikas av en revolutionerande ny syn på TRÄD. *djupt andetag*

Träd är annorlunda än örter och gräs. Men vi måste förstå HUR annorlunda för att inse trädfruktens betydelse i Naturens hushåll. Ett träd är med sin stam egentligen bara en förlängning av jorden från vilken det växer grenar och kvistar som örter. Vi måste förstå att bladen, blommorna och frukten som växer utifrån stammen är de egentliga växterna. Lite som parasiter. Men dessa växtparasiter som växer ut från stammen har inga rötter. Men en växt måste ha en rot. Så var är roten frågar Rudolf. Sanningen är att rötterna är osynliga för vanlig enkel observation. De är invävda och oskiljbara som rötter kan bli i jorden.

Är ni med? Dr Rudolf Steiner, biodynamikens fader, säger alltså att grenar, blad och frukt på träd är parasiter. Okey?

I texten om träd är för övrigt ordet ”tree” nästan undantagslöst förväxlat med ”free”. Påverkar faktiskt vare sig inre logik eller textförståelse.

Se på en vanlig växt som spirar direkt ur jorden, säger Rudolf. Visst, den är insvept i ett astralt moln. Sure. Men växer de högt uppe i ett träd som grenar så är det astrala molnet tätare. MYCKET tätare! Nu kan vi äntligen börja förstå trädets kamp mellan det inre och yttre, jord och luft. De är nämligen mottagare av ASTRALA ÄMNEN.

Oj. Det är tungt nu. Förstår de biodynamiker som inte läst Steiners texter. Lättare att bara packa bajs i horn och flå möss.

I trädens närhet blir man lätt esoterisk. Med lite ansträngning kan du bli CLAIRSENTINENT. Det är nästan lika fint som klärvoajant. Med lite träning kan en bonde lära att lukta sig till om växterna har en svag eller stark astral kropp. Väldigt praktiskt.

Jag ska inte trötta er med förhållandet mellan kambrium, det astrala och de mineraliska rötterna i den eteriskt fattiga jorden.

Rudolf konstaterar i alla fall att det är viktigt och att insekter inte skulle kunna existera utan träd. Under evolutionen har en fantastisk arbetsfördelning skett mellan bevingade insekter och fåglar. Insekterna mäktade inte med den astrala kraften som gnistrar och strålar i trädtopparna så istället fladdrar de kring i örterna. Fåglarna tilldelades den starkare kraften i träden. Det blev en naturlig uppdelning mellan fågelvärlden och fjärilsvärlden. Fåglar och fjärilar hjälper därmed till att fördela de astrala krafterna dit de behövs. Så fint inrättat är det enligt Rudolf.

Känner att det är lämpligt med lite pausmusik för att smälta detta.

”Allting, allting hör i hop i en enhet” tjatar Rudolf. Utom din gård och grannens gödsel då förstås. Där går visst gränsen. När vi öppnar sinnet och blir kärvoajanta förstår vi att fågelvärlden kan bli skadlig utan närhet till barrskog. WHAT!? Däggdjur är dessutom smartare än människan för de älskar buskarna som varken är träd eller småväxter. Note to self: Älska buskar mer.

Passa er för svamp i alla former, varnar Rudolf, för de hänger med typer som parasiter och andra lägre arter. Bad company.

NEWS FLASH! Steiner säger någonting vettigt: monokultur är inte bra. Fast med fler och flummiga ord förstås.

”Vad är ett djur” frågar Rudolf och upprepar ”vad är djur?”. Svar: värmen och luften de assimilerar genom sinnen och nerver. Värmen bygger skelettet och ur Luften skapas djurets muskler. Allt genom Solens och Månens påverkan. För att tillgodogöra sig elementen Jord och Vatten måste Djuret och dess metaboliska system först skapas av Luft och Värme.

Nu vet vi vad ett djur är. Vad är då en växt? Typ samma men skapas istället direkt ur Jord och Vatten. Fast egentligen är växter motsatsen till djur. Växter lever genom att ge (utsöndra) medan djur lever av att ta in (konsumera).

Är ganska nöjd med min tolkning av Steiners idéer. Än har ju ingen antroposof eller biodynamiker protesterat.

”Växten i Naturens hushåll ger, och djuret tar” är gammal instinktiv, klärvoajant insikt i naturen och nu antroposofisk visdom. Enligt Rudolf sa Goethe samma sak: Ge och ta. Kolla hans skrifter. Fast Goethe fattade inte vad han själv menade.

Sammanfattning: Träd=jord. Gren=parasit. Djur=luft/värme. Växt=Jord/vatten. Fåglar & fjärilar sprider astralkraft. Svamp=dum.

Om något var oklart i denna den 7:e föreläsningen kanske Steiners förklarande skiss kan bringa ljus.


Föreläsning nr 8

Så var det dags för Rodlf Steiners 8:e och sista föreläsning om biodynamisk/antroposofisk/kosmisk agrikultur.

Det här är inte lätt att omsätta i begripliga termer. Det handlar nämligen om matsmältning bland annat. Svårsmält (hehe).

Materialisten tror att det handlar om att ta in födomämnen, ta till sig det nödvändiga och dumpa resten. ”Icke” säger Rudolf. Det förstår man av det vi lärt om eteriskt, astralt, de olika elementen och kosmos. Människan är 3-delad. Sinnen och nerver, matsmältning och lemmar är klart och skarpt avgränsade från varandra förklarar Rudolf. Men det rytmiska organet (den fjärde delen?) smälter typ iväg fast grejer från sinnena och matsmältning passerar in i det. Åååkej. Tydligen hör matsmältningen hör till det rytmiska systemet. Ger ”magdans” en ny innebörd.

Djuren däremot är tvådelade med sinnen och nerver i huvudet och matsmältning och lemmar placerade längre bak och i…lemmarna. Men samtidigt är det så klart fördelat genom hela Kroppen. Men i mitten blir matsmältningen rytmisk, mer rytmisk än i människan. Men nervsystemet och sinnena i djuret blir också mer rytmiskt och smälter ihop med matsmältningen. Verkar som om antroposoferna och Steiner inte är överens om lungor/hjärta är rytmiska eller metaboliska. Spelar roll. Hursom. I mitten av Kroppen möts sinnena, nerver, matsmältning, lemmar och blandas. Så är Djuret organiserat.

Nåväl. Allt som är i huvudet är av Jordisk Materia. Så är det ända ifrån embryostadiet. Huvudet får sin Materia från Jorden. Med inälvor, muskler och lemmar är det en helt annan sak. Har inget med jorden att göra. De är i allt väsentligt från Kosmos. Hovar och klor och annat byggs inte av det djuret äter. Det skapas av Kosmiskt material som tas in genom sinnena och andning. ”Detta är viktigt” säger Rudolf. Det djuret äter ger bara kraft för att omvandla det kosmiska till inälvor, muskler och horn.

Men det motsatta gäller krafterna. I huvet har vi kosmiska krafter och i lemmarna har vi dragningen till det jordiska. Det tycker jag märks tydligast Dagen Efter då huvudet spränger, man ser stjärnor när man blundar och kroppen känns tung som sten.

”Därför måste du ge arbetsdjuren foder rätt sammansatt med kosmisk energi.” Funkar tallriksmodellen i form av flygande tefat? Men när det gäller huvudet så handlar det om det materiella fodret. Det är hjärnan och inte stortån som är kopplad till magen.

NEWS FLASH! Nu kommer den ANDRA vettiga saken som Steiner lär ut: Boskap måste få röra sig fritt ute. Var skriver man under?

”Vad innehåller huvudet” frågar Steiner och ber oss skära ut djurets hjärnan. Vad vi nu har i handen är substans av jorden. Även människans hjärna består endast av jordligt material, bara kraften är kosmisk (fast inte om hjärnan är utskuren va?)

Vad är då hjärnans funktion kan man undra. Jo, säger Rudolf, den fungerar som underliggande grund åt EGOT. Djur har hjärna men inget EGO. Djurets hjärna är därför bara på väg mot Ego-skapande. Hos människan fullföljs Egot. Hjärnan bildas genom matsmältningen då en del av det jordliga går till huvudet men det mesta lämnar djuret via bakvägen.

Foder/mat in i kroppen. Lite går till att bilda hjärnan. Resten blir bajs. Bered er nu på Rudolf Steiners intressanta slutsats.

Rudolf ser ett förhållande som verkar paradoxalt, kanske absurt. Men har vi försått hur allt fungerar är slutsatsen självklar. Hjärnan är en massa som förts till sitt slutmål, ofärdigt hjärnmaterial passerar tarmarna. Tarminnehållet är tydligt släkt med hjärnan. Med Rudolfs egna ord ”Hjärnan är en mycket avancerad hög med gödsel”.

Upprepar och förtydligar: Hjärnan är skit! Allt enligt biodynamikens fader Rudolf Steiner.

Shit for brains

Shit for brains

”I människan förvandlas så mycket så möjligt av maggödslet till hjärngödsel.” Det är Rudolfs exakta ord. Inte mina. I djuret omvandlas mindre av maggödslet till hjärna därför finns det mer EGO kvar i gödsel från djur. Egot hamnar på åkern. Människo- och djurbajs är alltså olika. Djurskit innehåller mer Ego-potential. Människoskit är bara skit med andra ord. När vi gödslar ger vi alltså Ego till roten och genom bladen i luften kommer det astrala in och Ego-potentialen utvecklas.

Växter, djur och bajs ska vara ett kretslopp på gården. Att ta in gödsel utifrån är att fördärva naturen.

Rudolf undrar vad du tänker när du läser detta: ”Jag måste ge rötter som foder då djuret behöver materiell substans i sitt huvud så att det kan ha ett levande rörligt förhållande till sin kosmiska miljö.”  Visst tänker du på en kalv och en morot?

Till unga djur ska vi ge egostimulerande morötter och astralkäk som hö tillexempel. Hö till kor. Revolutionerande. Vill du stärka mjölkkon på mitten där krafter från dynghjärnan och strålningen bakifrån möts och bildar mjölk så ge den klöver. Då ger kon mer mjölk. Mjölk är för övrigt sexuellt sekret från könskörtlar som transformerats av gödselhjärnans krafter. Eeew!

Djurfoder som processas och värms ökar fruktsamheten. Samma gäller människans mat. Är rawfood-folket utrotningshotat? Rudolf noterar att alpkossor har det jobbigt då de betar på sluttande plan. Därför ska deras foder kokas. Tror jag han menar. Önskar du bli ”mystiker” så ska du äta okokt mat för då blir du slö och en ”raw food-surpuppa”. Det sista ordagrant översatt. Nähä. Nu kan visst rawfood gör oss vitala och rädda oss från diabetes och reumatism. Hur ska han ha det?

Snabb spårväxling från vegetarisk kosthållning till hur man får sina grisar feta. Svårt att hänga med i Rudolfs svängar.

”Åh, de feta grisarna – vilka himmelska varelser de är! Deras feta kroppar är – förutom nervsystemet – bara kosmisk substans.” Rudolf hyllar de härliga bacondjuren. Visst kommer de från himlen? Kosmiska grisar? Pigs in Space?

Kan inte sluta tänka på Rudolfs himelska grisar och deras feta svällande kroppar som hämtar sin näring ur kosmos. Sann poesi!

Nåväl. Om du vill att grisar och kossor ska bli feta ska du ge dem foder som kanaliserar substans från Kosmos. Sådant kosmiskt krubb är allt som är i fruktsättning eller betor som kultiverats att bli större än i det vilda, det vill säga fet frukt. Bäst är om fodret och betorna hackas, ångas, kokas eller bereds på annat sätt. Låter som melass och ensilage tycker jag.

Rudolf tycker att vi ska studera TOMATEN som visat sig påverka ALLT i kroppen. En kosmisk/astral/jordisk universalgröda typ? Tomaten påverkar levern som är kroppens mest självständiga organ och vi bör även kunna träna djuren att äta tomat. Tomaten påverkar framförallt det som är självständigt i kroppen som t ex tumörer. Därför ska inte cancerpatienter äta tomat. Tomaten verkar vara en fri själ som vill leva oberoende och trivs bäst i rå dynga och helst i kompost av egna tomatdelar. Förutom att den trivs i sin egen dynga så är tomaten den mest osällskapliga av alla växter. Inget för barnfamiljer alltså.

Tomaten och potäten är lika i det att knölen penetrerar hjärnan och gör den oberoende. Vi måste äta potatis med försiktighet. Det är potatisen som gjort människan materialistisk säger Rudolf. Innan Alströmer ingen materialism med andra ord.

Det är viktigt att den kunskap vi nu fått sprids av praktiserande bönder säger Rudolf som själv helt saknar erfarenhet av jordbruk.

I frågestunden förklarar Rudolf att flytande gödsel har Astralitet medan fast dynga har mer Ego. Blanda därför kiss & bajs.

På frågan när olika sysslor ska utföras svarar Rudolf att de ännu inte hunnit hitta på en sådan kalender. Den kom senare.

Rudolf får frågan hur frost ska förstås i ett kosmiskt sammanhang särskilt när man ska odla tomater. Kosmiska inverkan på frosten är störst vid vissa temperaturer (!) och när för mycket av himlen kommit i Jorden. Frost under längre tid är dessutom inte bra när man odlar tomater. Tänk vad vi lär oss av Rudolf.

Om hästar plågas av bromsar ska askan av insekterna strös på betesmarken och inte direkt på hästarna.

På frågan om användadet av el förklarar Rudolf att elektricitet agerar omedvetet medan ångmaskiner agerar medvetet. Människan påverkas negativt av elstrålning. Exempelvis förstår vi information som sprids elektroniskt sämre. Det är helt uppenbart säger Rudolf att människor blir dummare av den ökande elektriska strålningen. Elektricitet är lika verkningslös som behandlingsform som ”att sticka patienten med små nålar”. Rudolf dissar akupunktur. All pseudovetenskap är tydligen inte bra.

Behandlar man djurfoder med elektricitet så drabbas de av skleros eller dör i förtid. Dagens jordbrukstips: Mikra inte hö. Elens negativa påverkan på djuren sker långsamt, orsaken inte att vara uppenbar och skyllas på annat. Men Rudolf är ju klärvoajant.

Om värme kommer in i kroppen utan att förändras så blir vi förkylda hävdar Rudolf och avslutar därmed den sista föreläsningen.

Sammanfattning

Hur sammanfattar man bäst Rudolf Steiners föredrag om Agrikultur?

Ett snabbt överslag ger att 80% är hallucinatoriskt ordbajseri av antroposofi, astrologi, spiritualism, ockultism och nonsens blandat med vedertagen kunskap.

Hans vettiga råd kan sammanfattas med: låt korna gå ute, undvik monokultur, använd naturgödsel och kompost och respekteranaturens kretslopp.

Ekologisk odling kan sammanfattas med: låt korna gå ute, undvik monokultur, använd naturgödsel och kompost och respektera naturens kretslopp.

Biodynamisk odling är med andra ord ekologisk odling plus en massa nonsens om vilket man säga att de i bästa fall inte gör någon direkt skada.

Mitt råd: Lägg inte energi på uppenbart trams. Lär dig förstå naturen och utveckla ekologisk odling och djurhållning.

Etiketter:, , , , , , , , , , , , , ,

Kategorier: Övrigt

Kontakt & prenumeration

Det finns flera sätt att hålla sig uppdaterad om bloggen, se nedan. Vill du ha kontakt med mig direkt kan du mejla till anders@gustibus.se.

20 kommentarer på “Rudolf Steiner om biodynamik – ett referat”

 1. Lena
  03 augusti 2012 den 14:38 #

  Skrattar så att tårarna rinner!

  • 03 augusti 2012 den 17:38 #

   Det är galet roligt samtidigt som det är djupt tragiskt att dessa galenskaper får genomslag ännu isag.

 2. Lena
  05 augusti 2012 den 18:04 #

  Ja, sorgligt var rätta ordet!

 3. 06 augusti 2012 den 5:19 #

  Det här är helt lysande läsning. Jag undrar om vi får låna det till en serie gästbloggarinlägg på Humanistbloggen? Givetvis med länkar hit i varje inlägg – se det som reklam.

 4. Ayhan
  08 augusti 2012 den 19:28 #

  Bra text, hoppas fler inom gastosverige läser. Det jag märkt är att inom toppen av gastrosverige finns en acceptans för biodynamik. De ser det som en ”bättre” ekologisk produktion. Tyvärr så är kunskapen om primärproduktion bland kockar väldigt bristfällig. Det är olyckligt när flera av dem har en del genomslag bland flertalet. Det kommer in figurer från biodynamsiska sfären på restaruanghögskolan i grythyttan och blir nästa oemotsagda.

  Som jsg ser det som bör jordbruket vara sekulärt, lämna hokus pokuset utanför åkern.

  • 08 augusti 2012 den 19:38 #

   Tack!
   Det behövs verkligen diskussion och information kring vad biodynamisk odling är. Biodynamikerna själva är ju inte så pigga på att berätta vad det handlar om.

 5. 09 augusti 2012 den 15:28 #

  Hej Anders,

  ja detta var verkligen underhållning på högsta nivå – även för en filosof! Men du, jag tror ditt referat – ja hela blogg-posten skulle kunna göra väldig nytta internationellt, om den översattes till engelska…….. Skulle gärna korsposta den på min blogg då, för vidare spridning….

  • 09 augusti 2012 den 16:16 #

   Det är fler som föreslagit en engelsk version och jag har lite idéer. Vad jag inte har däremot är tid. Just nu.

 6. Fred
  24 augusti 2012 den 23:30 #

  Men herre gud! Vet Alvaro Espinoza om att han är heeelt ute och cyklar? Deiss, borde kanske spärras in, MW Olivier Humbrecht – vet han verkligen vad han pratar om?? DRC borde omgående sluta upp med dessa dumheter, för att inte tala om Gauby, La Soufrandiere, Ostertag, Josmeyer mfl. Vill minnas att Louise Roederer har köpt en del hektar biodynamisk vingård, men det kanske är ett big misstake, huge!?? Enligt dig Anders, är ju ovanstående producenter riktiga stollar som har valt att tillämpa biodynamiska principer….Själv tycker jag att det är rätt hyfsade viner de får fram ;-).

  • 25 augusti 2012 den 8:30 #

   Vad jag säger är att Rudolf Steiner var en riktig stolle.

   De du nämner är fantastiska vinodlare och vinmakare som skulle göra enastående ekologiska viner även utan den biodynamiska påbyggnaden.

   Exempelvis DRC, som du nämner, gick bara för några år sedan över till biodynamisk odling. Men Aubert de Villane säger själv i boken ”Authentic Wines” att:
   ”We chose to go fully biodynamic because it was complicated to have just one part of the vineyard in biodynamics. Frankly, I don´t see a superiority in the quality of the wine. A lot of people have gone directly from conventional viticulture to biodynamics and they see what we saw going from conventional to organics”.

 7. Gunnar
  27 september 2012 den 11:13 #

  Hur orkar du? Vad oviktigt..skiter totalt i Steiner, Hubbard, Mohammed osv
  Viktigare att skaffa sig en schysst solbränna!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Biodynamik – en checklista | Öhmans Mat & Vin - 03 augusti 2012

  […] i ämnet. Bland annat om den biodynamiska kalendern,  biokristallisering och ett referat av Rudolf Steiners föreläsningar i ämnet. En mycket intressant artikel samt en läsvärd blogg i ämnet om du vill läsa mer. […]

 2. Mångalningar och biodynamiker | Öhmans Mat & Vin - 03 augusti 2012

  […] kan du läsa här och här, om det relaterade stolleprovet biokristalisering och ett referat av Rudolf Steiners föreläsningar i ämnet. 55.603331 13.001303 Rate this:Share this:TwitterFacebookLinkedInStumbleUponE-postGillaGillaBe the […]

 3. Mångalet om vindrickande | Öhmans Mat & Vin - 03 augusti 2012

  […] om min syn på biodynamisk odling kan du läsa här och här, ett referat av Rudolf Steiners föreläsningar i ämnet samt om det relaterade stolleprovet biokristalisering. 55.603331 13.001303 Rate this:Share […]

 4. Voodoo vintners | Öhmans Mat & Vin - 03 augusti 2012

  […] Jag har skrivit några fler poster i ämnet. Bland annat om den biodynamiska kalendern,  biokristallisering och ett referat av Rudolf Steiners föreläsningar i ämnet. […]

 5. Eureka! Beviset är här; biokristallisering | Öhmans Mat & Vin - 03 augusti 2012

  […] har jag gjort ett referat av Rudolf Steiners föreläsningar i ämnet. 55.603331 13.001303 Rate this:Share this:TwitterFacebookLinkedInStumbleUponE-postGillaGillaBe the […]

 6. Biodynamik är vidskepelse | Öhmans Mat & Vin - 03 augusti 2012

  […] Mest lästa inläggRudolf Steiner om biodynamik – ett referat […]

 7. biodynamiskt « the ethereal kiosk - 19 augusti 2012

  […] förmodan!), missat Anders Öhmans referat av Rudolf Steiners jordbruksföredrag, kan det läsas här. (Finns även uppstyckat i kapitelavsnitt på […]

 8. Grönt tema i Sydafrika | Öhmans Mat & Vin - 25 september 2012

  […] med all önskvärd tydlighet att han, liksom de flesta biodynamiker, inte läst eller satt sig in i Rudolf Steiners tankevärld. Metoderna är nämligen helt tagna ur  Steiners klärvoajanta upplevelser och […]

 9. Vintips: Biodynamisk eller økologisk vin, spiller det noen rolle? ~ Magasinet Vinofil - 23 november 2012

  […] Legendarisk referat fra vinnerden Anders Øhman om biodynamiske viner […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: